Σχολική Καμπάνια #ξύπνα

  • Αρχική

Σχολική Καμπάνια #ξύπνα

Το Hope Spot με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας επισκέπτηκε Λύκεια του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Μέσα στη σχολική χρονιά 2015-2016 πάνω από 1400 μαθητές ενημερώθηκαν, μαθαίνοντας επίσης πώς να προστατευτούν αλλά και πώς να φέρουν την αλλαγή απλά με αυτό που είναι στο χέρι τους.